Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Opis: dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: podstaw zarządzania, podstaw marketingu, podstaw finansów, prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, ekonomiki rolnictwa i organizacji gospodarstw rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego, ekologii i aspektów środowiskowych; wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy w sektorze agrobiznesu, m.in. z zakresu zarządzania procesami w działalności rolniczej, zarządzania agrofirmą, marketingu, mediacji i negocjacji gospodarczych, komunikacji i wystąpień publicznych; podniesienie kompetencji poprzez przygotowanie prac dyplomowych dotyczących wybranych obszarów zainteresowań oraz spotkania z praktykami z branży.

Adresaci: Kierunek adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych tematyką zarządzania i marketingu w rolnictwie; osób prowadzących własną działalność gospodarczą w agrobiznesie; osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru rolnictwa.

Cel studiów: Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby umożliwić słuchaczom zdobycie nowych kwalifikacji menedżerskich, z zakresu strategii marketingowych i sprzedażowych, finansów, nowoczesnych technologii organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, polityki rolnej, niezbędnych do funkcjonowania w krajowych i unijnych ramach prawnych oraz w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top