Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Przyroda w szkole

Opis
Studia podyplomowe z zakresu „Przyroda w szkole” mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów jest skoncentrowany na trzech głównych obszarach:

  1. Wiedza merytoryczna – obejmująca treści zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu i etapu edukacyjnego.
  2. Wiedza dydaktyczna – przygotowanie w zakresie metodyki nauczania przyrody na odpowiednim etapie edukacyjnym.
  3. Wiedza praktyczna – gromadzona poprzez realizowane praktyki dydaktyczno-wychowawcze, umożliwiająca nauczycielom konfrontację teoretycznych podstaw z rzeczywistością szkolną.

 Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Przyroda w szkole” to wykwalifikowany nauczyciel posiadający solidne podstawy merytoryczne z zakresu przyrody, które umożliwiają realizację treści zawartych w podstawie programowej na różnych etapach edukacyjnych. Umiejętności dydaktyczne pozwalające na efektywne przekazywanie wiedzy uczniom, dostosowane do ich potrzeb i poziomu nauczania. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas praktyk szkolnych, co umożliwia skuteczne zastosowanie teorii w praktyce dydaktycznej. Kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne do wspierania rozwoju uczniów oraz prowadzenia zajęć w sposób angażujący i inspirujący.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel przyrody, gotowy do podejmowania wyzwań dydaktyczno-wychowawczych i przyczyniający się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top