Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Psychodermatologia

Studia podyplomowe z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu – dwusemestralne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów takich kierunków jak: lekarski, , psychologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, pedagogika (w zależności od specjalności) (inne kierunki z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu oraz społecznych po przedstawieniu dokumentów podlegają ocenie, co do kwalifikacji na studia).

Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams oraz innych środków technicznych edukacji zdalnej. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w pracowniach i klinikach oraz u partnerów technologicznych. Małe grupy warsztatowe 8-12 osób.

PSYCHODERMATOLOGIA

To nowa gałąź nauki łącząca elementy dermatologii, psychologii i psychiatrii oraz kosmetologii i medycyny eststycznej. Choroby skóry łączą się nierozerwalnie z układem nerwowym, ponieważ skóra i układ nerwowy powstały z tego samego listka zarodkowego w życiu płodowym. Wiele dermatoz jest wywoływanych bądź nasilanych pod wpływem komponenty psychicznej lub emocjonalnej. Dlatego też rozmowa z psychologiem i/lub psychiatrą może znacząco wpłynąć na jakość życia i skuteczność leczenia dermatologicznego i zabiegów medycyny estetycznej i kosmetologii medycznej. Psychodermatologia dostarcza niezbędnych informacji na temat interakcji skóry z otoczeniem danej osoby. Jest ona specjalnością z pogranicza psychiatrii, psychologii, dermatologii, medycyny estetycznej i kosmetologii oraz wiedzą z zakresu żywienia. Skupia się także na psychiatrycznych efektach ubocznych leczenia dermatologicznego i dermatologicznych efektach leczenia psychiatrycznego.

Psychodermatologia opisuje aspekt dermatologii z elementami psychologii lub/i psychiatrii. Wiele spośród pacjentów zgłaszających się do dermatologa lub specjalisty medycyny estetycznej oraz kosmetologa i opisuje objawy, w których kluczową rolę odgrywają aspekty psychologiczne, a nie jedynie skórne. Można nawet powiedzieć, że dokładna ilość pacjentów uznanych jako psychodermatologicznych zależy niejednokrotnie od świadomości i wrażliwości klinicysty, do którego się zgłaszają. Czynniki psychologiczne i psychiatryczne są istotnym aspektem u 30% pacjentów dermatologicznych, co jest liczbą znaczącą.

Studia podyplomowe dwusemestralne Psychodermatologia – 4200 zł (cena za całość studiów)

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (4 zjazdy w roku realizowane w sposób tradycyjny, pozostałe realizowane zdalnie). Liczba godzin łącznie 310.

Program studiów (ramowy):

I semestr (30 ECTS)

 1. Anatomia i fizjologia skóry
 2. Neurofizjologia
 3. Wybrane zagadnienia psychologii
 4. Podstawy żywienia
 5. Wprowadzenie do dermatologii
 6. Psychoneuroimmunologia skóry
 7. Podstawy medycyny estetycznej
 8. Wprowadzenie do kosmetologii medycznej

II semestr (30 ECTS)

 1. Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
 2. Dermatologia estetyczna
 3. Choroby skórne jako przyczyna zaburzeń psychicznych
 4. Problemy psychiczne w chorobach skóry
 5. Psychodermatologia w praktyce
 6. Dermatofarmakologia i psychofarmakologia w psychodermatologii
 7. Interwencje psychologiczne i psychoterapia
 8. Terapie psychokosmetyczne i relaksacyjne

Zakończenie studiów: Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Scroll to Top