Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Psychologia przywództwa (studia doskonalące)

Opis
Studia podyplomowe z zakresu „Psychologia przywództwa w praktyce” mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z dziedziny psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do efektywnego przewodzenia ludźmi, w tym: psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, budowania relacji interpersonalnych, podejmowania decyzji, coachingu, mentoringu integralnego oraz zarządzania zespołami i projektami. Studia przygotowują przyszłych menedżerów, liderów i właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Psychologia przywództwa w praktyce” to wykwalifikowany specjalista posiadający:
– Umiejętności przywódcze – zdolność efektywnego przewodzenia zespołom, budowania relacji interpersonalnych i zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę.
– Kompetencje psychologiczne – wiedzę z zakresu psychologii praktycznej, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwoju osobistego.
– Zdolności coachingowe i mentoringowe – umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu integralnego, wspierające rozwój członków zespołów.
– Umiejętność podejmowania decyzji – zdolność do podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji w kontekście zarządzania organizacją.

Zatrudnienie
Absolwenci studiów „Psychologia przywództwa” mogą znaleźć zatrudnienie w:
– Organizacjach, firmach i instytucjach – na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
– Roli menedżerów i kierowników – odpowiedzialnych za przewodzenie zespołom i projektom.
– Własnej działalności gospodarczej – z powodzeniem mogą rozpocząć własne przedsięwzięcia biznesowe.

Scroll to Top