Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Seksuologia kliniczna

Opis: Kierunek Seksuologia kliniczna ma charakter doskonalący.
Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu norm w zachowaniach seksualnych, psychofizjologii seksualności człowieka, biologicznych podstaw seksualności człowieka. Dodatkowo absolwent nabędzie umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka, która będzie pozbawiona ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów.

Adresaci: Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do psychologów, lekarzy oraz osób, których zawód wymaga kompleksowej wiedzy z dziedziny seksuologii.

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń seksualnych oraz poznanie metod skutecznego ich leczenia. Słuchacz zdobędzie także wiedzę na temat podstawowych praw seksualnych człowieka.

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

czesne
(do wyboru):
jednorazowo: 4000,00 zł (cztery tysiące złotych)
semestralnie (dwie raty, łącznie cztery tysiące dwieście złotych): 2100,00 zł
rata miesięczna (10 rat, łącznie cztery tysiące pięćset złotych): 450 zł

m.in:

• DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
• KLINIKA ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
• METODY PSYCHOTERAPEUTYCZNE W LECZENIU ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
• SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA I KULTUROWA
• SPECYFIKA ROZWOJU ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH
• STUDIUM PRZYPADKU
• WARSZTAT SEKSUOLOGICZNY
• ETYKA ZAWODOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE W ZAWODZIE SEKSUOLOGA

Scroll to Top