Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Opis: Studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki stanowią doskonałe przygotowanie dla nauczycieli i wychowawców, którzy pragną zdobyć specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową, w tym zarówno niesłyszących, jak i słabosłyszących. Program studiów kieruje się nowymi standardami i jest dostosowany do osób, które posiadają już kwalifikacje pedagogiczne, a także do tych, które nie miały wcześniej doświadczenia w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Głównym celem studiów surdopedagogicznych jest przygotowanie specjalistów do efektywnej komunikacji językowej z osobami dotkniętymi zaburzeniami słuchu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku surdopedagogika to wysoko wykwalifikowany specjalista, posiadający wszechstronne przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową, zarówno niesłyszącymi (głuchymi) jak i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Dzięki zdobytym kwalifikacjom, absolwent posiada umiejętności i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w różnych instytucjach. Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie specjalnym, obejmując przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Dodatkowo, absolwent może pracować w szkolnictwie integracyjnym, gdzie wspiera procesy inkluzji osób z niepełnosprawnością słuchową. Posiada również kompetencje do prowadzenia indywidualnych zajęć terapeutycznych. Jego umiejętności i wiedza są cenne w pracy poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych, gdzie może diagnozować problemy słuchowe i opracowywać programy wsparcia dla uczniów z tego zakresu. Absolwent kierunku surdopedagogika to profesjonalista, który przyczynia się do promocji inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością słuchową i pełni istotną rolę w ich rozwoju i rehabilitacji.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top