Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Terapia pedagogiczna z elementami terapii sensorycznej” są skierowane do specjalistów, którzy posiadają tytuł magistra w dziedzinach takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, rehabilitacja z fizjoterapią. Kierunek ten jest dedykowany osobom pracującym z dziećmi, które borykają się z różnymi specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, Zespół Aspergera, schorzenia genetyczne, niedowidzenie, niedosłuch, czy niepełnosprawność intelektualna. Studia te przygotowują specjalistów teoretycznie i praktycznie do prowadzenia kompleksowej diagnostyki oraz planowania i organizacji terapii. Wykorzystywane są w nich metody stymulujące narządy zmysłów, które odgrywają kluczową rolę w terapii sensorycznej.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Terapia pedagogiczna z elementami terapii sensorycznej” to wysoce wykwalifikowany specjalista, posiadający szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie terapii pedagogicznej. Zdobyte kompetencje pozwalają mu efektywnie działać w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży z różnymi specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz potrzebami terapeutycznymi. Absolwent posiada umiejętność samodzielnej diagnozy i analizy trudności uczniów oraz opracowywania spersonalizowanych planów terapeutycznych. Jest ekspertem w stosowaniu technik i narzędzi terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii sensorycznej, co umożliwia mu wszechstronne podejście do problemów edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Jako absolwent tych studiów, osoba ta posiada również zdolności do efektywnego prowadzenia sesji terapeutycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego uczniów. Absolwent charakteryzuje się pasją, empatią i zaangażowaniem w pracę z dziećmi oraz jest przygotowana do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z terapią pedagogiczną i wsparciem rozwoju edukacyjnego młodego pokolenia.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top