Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Terapia uzależnień

Opis kierunku:
Program studiów obejmuje tematykę w zakresie: psychologia osobowości, psychopatologia zaburzeń, uzależnienie od alkoholu – etiologia, obraz kliniczny i metody diagnostyczne, diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, profilaktyka uzależnień, uzależnienia od narkotyków, leków i nikotyny, specyfika problemów i psychoterapii DDA, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia, teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień, nawiązywanie pierwszego kontaktu i motywowanie do podjęcia terapii, problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, przemoc w rodzinie – interwencja kryzysowa, wiedza o procesie terapeutycznym, neuropsychofizyczne i psychofarmakologiczne aspekty uzależnień, zaburzenia jedzenia oraz inne uzależnienia behawioralne, seksoholizm, hazard i inne, standardy etyczne terapeuty uzależnień, metody zapobiegania nawrotom, trening interpersonalny i intrapsychiczny, prowadzenie terapii indywidualnej u osób uzależnionych, konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie terapii grupowej u osób uzależnionych.

Adresaci:
Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub lekarskich), w szczególności preferowani są pracownicy: poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punktów konsultacyjnych działających na terenach gmin i powiatów, psycholodzy, pedagodzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu problematyki uzależnień, osoby indywidualne, nauczyciele, rodzice, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu terapii uzależnień.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji (lub ich nabycie), w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top