Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną

Opis: Studia z zakresu “Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną” koncentrują się na przygotowaniu słuchaczy do profesjonalnej pracy z osobami o różnych ograniczeniach w funkcjonowaniu psychospołecznym. Głównym celem tych studiów jest rozwijanie kompetencji związanych z praktycznym wsparciem rozwoju osób wymagających pomocy, takich jak osoby niepełnosprawne, starsze osoby czy osoby przewlekle chore. Program studiów skupia się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu terapii zajęciowej oraz praktycznych technik wspierających rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, a także poprawiających sprawność fizyczną pacjentów. Absolwenci tych studiów zostają przygotowani do pracy z różnymi grupami pacjentów, pomagając im poprawić jakość życia, rozwijać zdolności adaptacyjne oraz osiągać większą niezależność. W ramach tych studiów, studenci zdobywają umiejętność stosowania różnorodnych metod terapeutycznych, co pozwala im dostosowywać podejście do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Dodatkowo, integrują w swojej pracy sensoryczną integrację, co jest istotne przy pracy z osobami z różnymi zaburzeniami sensorycznymi.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci tych studiów charakteryzują się empatią, cierpliwością i zrozumieniem w kontakcie z pacjentami, a także elastycznością w dostosowywaniu terapii do zmieniających się potrzeb. Są to specjaliści, którzy pomagają swoim podopiecznym w osiągnięciu postępów w zakresie zdolności funkcjonowania, poprawiając ich jakość życia i wspierając ich rozwój psychospołeczny.

Główne cechy absolwenta tego kierunku to:

Wszechstronność w pomocy: Absolwent posiada umiejętności stosowania różnorodnych metod terapii zajęciowej, co pozwala mu dostosować podejście do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Zrozumienie potrzeb pacjentów: Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce, jest w stanie zrozumieć potrzeby funkcjonującego poznawczo, emocjonalnie i społecznie pacjenta.

Umiejętność prowadzenia integracji sensorycznej: Zajmuje się również integracją sensoryczną, co pozwala mu pracować z osobami o różnych zaburzeniach sensorycznych, pomagając im w lepszym funkcjonowaniu.

Rozwijanie sprawności fizycznej: Wspiera rozwijanie sprawności fizycznej u swoich podopiecznych, co ma istotne znaczenie dla ich zdrowia i jakości życia.

Empatia i cierpliwość: Absolwent wykazuje się dużą empatią, cierpliwością i zrozumieniem w relacjach z pacjentami, co pomaga im osiągnąć postępy w terapii.

Elastyczność i adaptacyjność: Jest elastyczny i potrafi dostosować terapię do zmieniających się potrzeb pacjenta, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top