Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Turystyka i rekreacja

Opis: Absolwenci studiów zdobędą wiedzę w zakresie planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej. Dodatkowo słuchacz poszerzy swoją wiedzę dotyczącą utrzymania bezpieczeństwa podróżnych oraz regulacji prawnych związanych z turystyką. 

Adresaci: Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które planują podjąć pracę w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z wypoczynkiem, turystyką i rekreacją. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie m.in.: w hotelach, liniach lotniczych, biurach podróży oraz ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Cel studiów: Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchacza o zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką turystyczną oraz metodyką i technikami obsługi turysty w hotelarstwie. 

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top