Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

Opis: Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki stanowią doskonałe przygotowanie dla nauczycieli i wychowawców, którzy aspirują do pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Program studiów skupia się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy w obszarze edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami z defektami wzroku. Celem studiów jest nie tylko przygotowanie do zawodu nauczyciela specjalizującego się w tyflopedagogice, ale także umożliwienie absolwentom dostosowywania procesu nauczania i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością wzrokową.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku tyflopedagogika posiada kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, które umożliwiają mu efektywną pracę na różnych etapach edukacyjnych. Jego kompetencje sięgają od przedszkoli po szkoły specjalne, ogólnodostępne i integracyjne, a także placówki opieki i rehabilitacji społecznej. Dzięki zdobytym umiejętnościom, absolwent potrafi dostosować proces nauczania i wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Jest kluczowym członkiem zespołu wsparcia, wspierającym rozwój oraz integrację społeczną osób niewidomych i niedowidzących. Jego zadaniem jest nie tylko nauczanie, ale także dostarczanie pomocy, rehabilitacji i opieki niezbędnych do osiągnięcia pełnego potencjału przez swoich podopiecznych. Absolwent kierunku tyflopedagogika pełni istotną rolę w kształtowaniu pozytywnego otoczenia edukacyjnego i społecznego dla osób z defektami wzroku, przyczyniając się do ich samodzielności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jego praca ma istotny wpływ na poprawę jakości życia osób niewidomych i niedowidzących oraz promowanie równości i inkluzji społecznej.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top