Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2)

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2)” to idealna oferta dla nauczycieli pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów skupia się na doskonaleniu kompetencji metodycznych oraz zdobywaniu wiedzy metodycznej niezbędnej do efektywnej pracy z dziećmi na wczesnym etapie edukacyjnym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne umiejętności i kompetencje, aby mogli prowadzić zajęcia z języka angielskiego z pełnym zaangażowaniem i efektywnością. Program skupia się na metodyce nauczania, uwzględniającą specyfikę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na I etapie edukacyjnym. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w planowaniu zajęć, tworzeniu scenariuszy lekcji i efektywnym przekazywaniu wiedzy w atrakcyjny sposób dla najmłodszych uczniów. Dodatkowo, program studiów uwzględnia kwestie psychologiczno-pedagogiczne, co pozwoli nauczycielom lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania uczniów na wczesnym etapie edukacyjnym. Istnieje także możliwość podniesienia własnych kompetencji językowych, co stanowi dodatkowy atut dla nauczycieli oraz zdobycie certyfikatu B2 z języka angielskiego.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2)” to osoba wyposażona w wszechstronne kompetencje do nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie edukacyjnym. Jako nauczyciel, jest w stanie efektywnie prowadzić zajęcia językowe, dostosowując metody nauczania do potrzeb swoich uczniów. Posiada umiejętność tworzenia atrakcyjnych scenariuszy lekcji, które angażują dzieci i umożliwiają im efektywne przyswajanie wiedzy językowej. Ponadto, dzięki zdobytym kompetencjom metodycznym, jest w stanie tworzyć i planować zajęcia dostosowane do specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na I etapie edukacyjnym. Absolwent jest również świadomy psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy z najmłodszymi uczniami, co pozwala mu lepiej zrozumieć i wspierać rozwijające się umiejętności językowe dzieci. Dzięki zdobytemu certyfikatowi na poziomie B2, posiada solidne umiejętności językowe, które umożliwiają mu swobodną komunikację w języku angielskim zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top