Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wiedza o społeczeństwie w szkole

Opis
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedza o społeczeństwie w szkole” mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiając nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  1. Wiedza merytoryczna – obejmuje treści zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla wiedzy o społeczeństwie na różnych etapach edukacyjnych.
  2. Wiedza dydaktyczna – przygotowanie w zakresie metodyki nauczania przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.
  3. Wiedza praktyczna – zdobywana poprzez realizowane praktyki dydaktyczno-wychowawcze, pozwalająca na konfrontację teoretycznych podstaw z rzeczywistością szkolną.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Wiedza o społeczeństwie w szkole” to wykwalifikowany nauczyciel posiadający solidne podstawy merytoryczne z zakresu wiedzy o społeczeństwie, umożliwiające realizację treści zawartych w podstawie programowej na różnych etapach edukacyjnych. Umiejętności dydaktyczne pozwalające na efektywne przekazywanie wiedzy uczniom, dostosowane do ich potrzeb i poziomu nauczania. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas praktyk szkolnych, co umożliwia skuteczne zastosowanie teorii w praktyce dydaktycznej. Kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne do wspierania rozwoju uczniów oraz prowadzenia zajęć w sposób angażujący i inspirujący.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, gotowy do podejmowania wyzwań dydaktyczno-wychowawczych i przyczyniający się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top