Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wycena nieruchomości

Opis: Absolwenci specjalności Wycena nieruchomości” mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

– jednostkach samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo),

– firmach developerskich,

– firmach doradczych,

– instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się rynkiem nieruchomości,

– bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).

Adresaci: Studia podyplomowe z zakresu „Wyceny nieruchomości” kierowane są do:

– osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny;

– pracowników: banków, jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami oraz podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.

Czas trwania: 2 semestry

Program nauczania spełnia kryteria określone przez Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości – TUTAJ

Scroll to Top