Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wychowanie do życia w rodzinie

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Wychowanie do życia w rodzinie” są skierowane do absolwentów szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczycieli, którzy aspirują do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie uczestników merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia takich zajęć edukacyjnych. Program studiów umożliwia nie tylko zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu Wychowania do życia w rodzinie, ale także rozwijanie umiejętności metodycznych. To przygotowanie merytoryczne obejmuje zagadnienia niezbędne do skutecznej realizacji treści programowych w zakresie Wychowania do życia w rodzinie oraz umożliwia wypracowanie umiejętności dydaktycznych potrzebnych do nauczania tego przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Wychowanie do życia w rodzinie” to osoba wyposażona w wszechstronną wiedzę i kompetencje z obszaru edukacji rodziny. Posiada umiejętność trafnego doboru metodyk i narzędzi pracy edukacyjnej, co pozwala mu efektywnie prowadzić zajęcia z zakresu Wychowania do życia w rodzinie. Jego umiejętność formułowania celów edukacyjnych oraz opracowywania programów nauczania i scenariuszy lekcji pozwala na tworzenie spersonalizowanych planów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Absolwent jest gotów do wdrażania innowacji pedagogicznych, co umożliwia mu dostosowywanie procesu nauczania do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Ponadto, posiada zdolność prowadzenia badań i eksperymentów pedagogicznych, co pozwala na ciągłe doskonalenie pracy edukacyjnej. Jego działania nie ograniczają się jedynie do teorii; jest gotów do praktycznego działania w obszarze edukacji rodziny i wprowadzania pozytywnych zmian w życiu uczniów. Jego wszechstronne kompetencje pozwalają na skuteczne wspieranie rozwoju uczniów oraz dostosowywanie procesu nauczania do ich indywidualnych potrzeb, co czyni go cennym specjalistą w dziedzinie Wychowania do życia w rodzinie.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top