Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie Nieruchomościami

Opis: Studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami adresowane są między innymi do pracowników firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, spółdzielni mieszkaniowych, urzędów publicznych oraz członków zarządów wspólnot mieszkaniowych. Jak również do osób, które nie zajmują się jeszcze zarządzaniem nieruchomościami, a chcą uzyskać nową wiedzę i umiejętności potrzebne do późniejszej pracy w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta:  Uczestnicy studiów przygotowują się do zawodu zarządcy nieruchomości, zgłębiając zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa i ekonomii, a także wiedzę techniczną, a następnie zapoznają się ze specyfiką zawodu zarządcy nieruchomości i zasadami zarządzania nieruchomościami w tym nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne, istotne w codziennej pracy zarządców nieruchomości.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top