Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie placówkami oświatowymi

Opis: Studia podyplomowe w zakresie “Zarządzanie placówkami oświatowymi” są dedykowane osobom posiadającym wyższe wykształcenie, które chcą rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Program studiów koncentruje się na interdyscyplinarnym podejściu do zarządzania oświatą, co pozwala absolwentom zyskać wszechstronną wiedzę niezbędną do efektywnego kierowania placówkami edukacyjnymi. Dzięki temu są oni w stanie skutecznie dostosowywać działania placówki do wymogów reformy edukacji oraz spełniać potrzeby edukacyjne uczniów i społeczności lokalnej.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci kierunku “Zarządzanie placówkami oświatowymi” zdobywają umiejętności organizacyjne, które pozwalają im sprawnie zarządzać szkołą lub inną placówką oświatową. Potrafią tworzyć strategie rozwoju, planować budżet, efektywnie komunikować się z personelem, uczniami i rodzicami oraz podejmować decyzje mające wpływ na jakość edukacji. Są to profesjonaliści, którzy skupiają się na doskonaleniu systemu oświaty, zapewniając jakość i rozwój placówek edukacyjnych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych, włączając w to szkoły, przedszkola oraz instytucje opiekuńczo-wychowawcze. Ich kompetencje pozwalają również na pracę w organach nadzorujących sektor oświaty.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top