Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie procesowe organizacją

Opis: Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obejmowania stanowisk kierowniczych działów w firmie, asystentów dyrektora ds. innowacji, koordynatorów projektów realizowanych w zakładach pracy, firm, organizacji, zajmowanie stanowisk w wyższej i średniej kadrze kierowniczej zajmujących się zarządzaniem procesowym oraz zajmowanie stanowisk menedżerskich związanych z wprowadzaniem innowacji i realizacją nowatorskich przedsięwzięć w firmach, rozwojem kreatywności pracowników, wdrażaniem produktów i marek, nowoczesnym marketingiem i przeprowadzaniem zmian w organizacjach.

Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada umiejętności systemowego, a tym szczególnie interdyscyplinarnego, rozumienia i stosowania podejścia procesowego. Wyposażony jest w umiejętność systemowego patrzenia na projektowanie, wdrażanie i doskonalenie (w tym optymalizację i modelowanie) procesów. Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Ma nabyte takie cechy jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej oraz zdolność organizowania pracy zespołowej.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top