Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie rozwojem energetyki i bezpieczeństwo energetyczne

Opis: Przygotowanie absolwentów do objęcia stanowisk kierowniczych w energetyce oraz pracy w koncernach energetycznych i przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw. Absolwenci zostaną zapoznani z popularnymi metodami produkcji, przetwarzania i dystrybucji energii, a także zagadnieniami związanymi planowaniem bezpiecznej eksploatacji maszyn i instalacji w energetyce. Absolwentom zasygnalizowane zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski.

Adresaci: Absolwenci studiów technicznych o kierunkach: energetyka, mechanika i budowa maszyn, logistyka, inżynieria oraz ekonomicznych o kierunkach: zarządzanie produkcją, zarządzanie przedsiębiorstwem i pokrewne.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top