Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis: Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi na poziomie zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, w ramach struktury organizacji. Uzyskane kompetencje umożliwią wdrażanie w firmie nowoczesnych funkcji personalnych oraz ugruntowanie pozycji działu HR. Dodatkowo absolwent pozna psychologiczne i społeczne procesy zachodzące w organizacji, co umożliwi mu dostosowanie komunikacji oraz wdrażanie rozwiązań celem efektywnej pracy z ludźmi.

Adresaci: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: uczestników zatrudnionych bądź planujących zatrudnienie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pragnących doskonalić swoje kompetencje zarządcze.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top