Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Arteterapia w edukacji

Opis: Studia Arteterapia w Edukacji to program, który kształci przyszłych arteterapeutów w zakresie uzyskania kompleksowej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie arteterapii. Program ten koncentruje się na wykorzystaniu sztuki jako narzędzia terapeutycznego, które może spełniać różnorodne funkcje w praktyce arteterapeutycznej, takie jak stymulacja, rozwijanie, regulacja, korekcja i terapia.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci tych studiów są merytorycznie przygotowani do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się różnymi rodzajami zaburzeń, takimi jak niepełnosprawność. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach oraz poradniach leczenia bólu. Program ten daje narzędzia i wiedzę niezbędne do wspierania rozwoju i dobrostanu osób poprzez sztukę i terapię.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top