Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie)

Opis: Studia podyplomowe z zakresu “Przygotowanie pedagogiczne” są dedykowane osobom, które posiadają wyższe wykształcenie, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, a także obecnym lub przyszłym nauczycielom psychologom. Kierunek ten umożliwia zdobycie niezbędnych kompetencji pedagogicznych i metodycznych, które są kluczowe w pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Program studiów nadaje także wymagane kwalifikacje nauczyciela. Studia te przygotowują do pracy jako nauczyciel na różnych etapach edukacyjnych, co oznacza, że absolwenci są gotowi nauczania zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, a także w różnego rodzaju placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Podczas studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz metodyki szczegółowej, dostosowanej do ich kierunku studiów. Dzięki temu stają się wykwalifikowanymi pedagogami, gotowymi do wprowadzania w życie skutecznych strategii nauczania i wspierania rozwoju uczniów.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Przygotowanie pedagogiczne” to osoba, która posiada wyższe wykształcenie na poziomie studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o 5-letnim cyklu kształcenia, ale nie posiadała wcześniej kwalifikacji pedagogicznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, ta osoba zdobywa nie tylko cenne kompetencje pedagogiczne i metodyczne, ale również oficjalne kwalifikacje nauczyciela. Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy jako nauczyciel w różnych etapach edukacyjnych, obejmujących zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe, a także różnorodne placówki oświatowe, niezależnie od ich statusu (publiczne lub prywatne). Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej, absolwent może doskonale kierować procesem nauczania i wspierać rozwój uczniów. Jego kwalifikacje pedagogiczne pozwalają na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szerokiego spektrum przedmiotów, co czyni go wszechstronnym nauczycielem zdolnym dostosować swoje umiejętności do różnych potrzeb edukacyjnych i placówek oświatowych.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top