Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Opis: Studia podyplomowe na kierunku “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” są idealnym wyborem dla osób zainteresowanych profesjonalnym wsparciem dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem już od najwcześniejszych lat ich życia. Oto krótki opis tego kierunku: Celem tych studiów jest przede wszystkim przygotowanie specjalistów do kompleksowej pomocy dzieciom, które mogą mieć trudności w rozwoju psychomotorycznym i społecznym. Program skupia się na integracji sensorycznej, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju emocjonalnego, ruchowego i poznawczego dziecka. Studia kierowane są zarówno do tych, którzy już posiadają pewne kwalifikacje w zakresie nauczania i terapii, jak i do osób bez wcześniejszego przygotowania w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Program jest elastyczny i dostosowany do różnych poziomów wiedzy. Studia podyplomowe “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” to droga do zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwalają na profesjonalne i odpowiedzialne działanie na rzecz najmłodszych, wpływając pozytywnie na ich rozwój i jakość życia.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” to wykwalifikowany specjalista posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego działania na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Absolwent jest doświadczonym terapeutą, gotowym i wykwalifikowanym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na etapie wczesnej edukacji. Posiada solidne wykształcenie w dziedzinie pedagogiki specjalnej, ze szczególnym naciskiem na integrację sensoryczną.

Jego główne kompetencje obejmują:

Diagnozę i terapię: Absolwent jest w stanie przeprowadzić kompleksową diagnozę potrzeb dziecka w zakresie integracji sensorycznej oraz opracować odpowiedni plan terapeutyczny.

Wsparcie psychologiczne: Posiada umiejętności pracy z dziećmi mającymi trudności w zakresie rozwoju emocjonalnego. Potrafi budować pozytywną relację i stworzyć bezpieczne środowisko terapeutyczne.

Wiedzę metodyczną: Zdobyta wiedza metodyczna pozwala mu na skuteczne prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym korzystanie z różnorodnych technik i narzędzi związanych z integracją sensoryczną.

Współpracę z rodziną: Rozumie istotę zaangażowania rodziny w terapię dziecka. Potrafi współpracować z rodzicami i opiekunami, udzielając im wsparcia i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

Rozwój zawodowy: Jest gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy, śledzenia najnowszych tendencji i badań w dziedzinie integracji sensorycznej.

Absolwent jest zaangażowany i pełen empatii, gotowy do podejmowania wyzwań związanych z terapią i wsparciem dzieci z trudnościami rozwojowymi. Jego praca przyczynia się do poprawy jakości życia dzieci oraz ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Czas trwania: 3 semestry

Scroll to Top