Europejska Uczelnia Nauk Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Sektorze Transportu Kolejowego

Opis: Studia podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom rynku kolejowego w zakresie dostarczania wykwalifikowanej kadry zarządzającej bezpieczeństwem w realizacji przewozów kolejowych. Luka pokoleniowa w branży kolejowej na każdym szczeblu zarządzania stworzyła zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby i potrafiły zarządzać wybranym elementem transportu kolejowego. Nabycie takich kwalifikacji staje się wysoce pożądane przy współczesnym postępie rozwoju kolejnictwa w Polsce i Europie jako jednego systemu kolejowego w Unii Europejskiej. Nabyta wiedza pozwoli pracodawcom pozyskać przygotowanych merytorycznie pracowników do pełnienia funkcji wymaganej dla każdego przewoźnika kolejowego funkcji.

Adresaci: Kierunek adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem wiedzy z obszaru transportu, zarządzania bezpieczeństwem i funkcjonowania firm w obszarze transportu kolejowego.

Cel studiów: Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi jak i dobrymi praktykami funkcjonującymi na rynku polskim jak i zagranicznym. Cel ten osiągany jest poprzez przekazanie uczestnikom studiów najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, popartej tzw. dobrymi praktykami z jej zastosowania od osób zajmujących się zawodowo omawianym obszarem.

Czas trwania: 2 semestry

Scroll to Top